Junior Landboukundige

Junior Landboukundige
Company:

Orffer & Van Der Merwe Human Resource Practitioners


Junior Landboukundige

Details of the offer

Ons wag op aansoeke van dinamiese, energieke, selfgedrewe persone met die vermoë om onafhanklik onder druk te kan opereer, in die betrekking as:

JUNIOR LANDBOUKUNDIGE
UPINGTON

Vereistes:
- Die geskikte kandidaat sal primêr verantwoordelik wees vir die administrasie gedrewe aksies van die tegniese afdeling dokumenteer van data, verwerking van data, saamstel van
verslae ens.
- Die suksesvolle persoon moet goed georganiseerd wees en ondervinding sal voorkeur geniet
- Bo-gemiddelde administratiewe / rekenaarvaardigheid / MS Office (Excel, Powerpoint gevorderd), Microsoft Outlook
- Goeie skakeling en kommunikasievaardighede.
- Aansoekers met toepaslike kwalifikasies in landbou B Agric, BSc Agric in Wingerd en/of Pomologie sal voorkeur geniet.

Die suksesvolle kandidaat sal onder meer verantwoordelik wees vir:
- Administrasie van tegniese projekte
- Insamel van data,
- Data verwerking en saamstel van verslae
- Proewe en ontledings
- Betrokkendheid van veldproewe
- Ander ad hoc tegniese en administratiewe take soos van die pos verlang mag word.
- Die geskikte kandidaat sal rapporteer aan die R & D portefeulje bestuurder
- Daar sal ook van die suksesvolle kandidaat verwag word om met proewe, ontledings en interpretasies betrokke te wees en dus sal daar veld gedrewe werk ook wees

Daar word n markverwante vergoedingspakket met voordele eie aan die bedryf aan pos gekoppel.

Rig u volledige CV met verwysing MRSAA voor 31 Mei 2020 aan **********


Source: Neuvoo3_Ppc


Area:

Requirements

Billing & accounts specialist – ftc: 12 months

We are working with one of the City's award winning US law firms, proud of their low staff turnover, and equally proud of the culture within their 5-star London...


From Redlaw Recruitment - Eastern Cape

Published 23 days ago

Commercial lawyer

In house - Commercial Contracts Lawyer - London - 5+ pqe Our client is a Fortune 500 multi-brand technology solutions provider to business, government...


From Marsden International Legal Search Limited - Eastern Cape

Published 23 days ago

Legal counsel

In House –Insolvency Disputes Lawyers - 10+ years pqe - London. Our Litigation Funder client is very busy and is looking to expand the legal team in London...


From Marsden International Legal Search Limited - Eastern Cape

Published 23 days ago

Japanese speaking lawyer

Our client, a top-tier city law firm, are seeking a native Japanese speaking Qualified lawyer to work on a legal translation / contract review exercise...


From Jones Kemp - Eastern Cape

Published 23 days ago